The Thickshake Factory stores In Ashok Nagar, Chennai, Tamil Nadu