The Thickshake Factory stores In Karapakkam, Chennai, Tamil Nadu