The Thickshake Factory stores In Kilpauk, Chennai, Tamil Nadu