The Thickshake Factory stores In Kaviraj Nagar, Khammam, Telangana